Pale w rurach

Pale wiercone w rurze obsadowej

Pale te wykonujemy poprzez wciskanie w grunt rury obsadowej z jednoczesnym wydobywaniem gruntu z wnętrza i dolewaniem wody do rury (rura wyprzedza wiercenie, poziom wody w rurze jest zawsze wyższy niż poziom wody w gruncie). Następnie zostaje wprowadzane zbrojenie do wnętrza rury wypełnionej woda. Do wnętrza rury obsadowej wprowadzamy rurę do betonowania podwodnego tzw. metoda „Kontraktor”. Następuje wówczas betonowanie pala z jednoczesnym podciąganiem rury obsadowej i rury „kontraktor”.

Technologia ta wykorzystywana jest powszechnie do pali wielkośrednicowych, nasza firma wykonuje te pale do dlugości 34 metrów i średnicy do Ø 1800 mm. Stosuje się ją przeważnie w gruntach spoistych od zwartych do twardoplastycznych i niespoistych zagęszczonych, w terenie zabudowanym.

Kontakt

Stump - Hydrobudowa Sp. z o.o.

ul. Okunin 31
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Sekretariat

+48 22 / 55 96 000
biuro@stump-hydrobudowa.pl

Dział ofertowy:

+48 22 / 55 96 055
oferta@stump-hydrobudowa.pl

Oddział Południe

ul. Bociana 6, 31-231 Kraków
+48 12 / 61 64 191
krakow@stump-hydrobudowa.pl

Projektowanie stron - Investmag