Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Witamy na stronie Stump

Obudowa berlińska

OBUDOWA BERLIŃSKA
Obudowa berlińska jest tymczasową konstrukcją oporową pełniącą rolę obudowy głębokich wykopów i ma za zadanie
przeniesienie obciążenia w postaci parcia gruntu.
Podstawowym elementem konstrukcyjnym obudowy berlińskiej są stalowe pale wykonane na ogół z profili dwuteowych,
ewentualne z dwóch połączonych ze sobą ceowników. Pale wykonuje się w rozstawie do 3m. Pale pogrążane są w grunt przy
pomocy wibromłota lub montowane w otworach wierconych. Otwory pod pale ścianki berlińskiej wypełnia się zawiesiną
samotwardniejącą cementowo-bentonitową o wytrzymałości ok. 1MPa.
Wypełnienie między palami stanowi na ogół opinka z drewnianych bali (czasem stosuje się dyle żelbetowe lub wypraski
stalowe). Wykop głębi się etapami, na głębokość dostosowaną do rodzaju gruntu i takimi pasami zakłada się opinkę. W przypadku
niewielkich sączeń wody gruntowej pod opinkę zakłada się włókninę. W przypadku obudowy podpieranej wykonuje się wykop do
głębokości ok. 50cm poniżej poziomu podparcia. Po wykonaniu podparcia kontynuuje się głębienie wykopu.
Podparcie obudowy może być zapewnione przez kotwie gruntowe lub stalową konstrukcję rozpierającą składającą się z
oczepów zastrzałów i rozpór.
Kotwie mogą być wykonane na oczepach stalowych lub bezpośrednio na konstrukcji pala. W przypadku oparcia głowicy
kotwi na palu dwuteowym wykonuje się specjalne rury umożliwiające przejście kotwi przez pal i ewentualne wzmocnienia pala w
rejonie głowicy. Na obudowach berlińskich mają zastosowanie iniekcyjne kotwie gruntowe tymczasowe – o okresie eksploatacji 2
lata. Po wykonaniu kotwi i ich sprężeniu kontynuuje się głębienie wykopu. W razie potrzeby podparcie obudowy można zapewnić
konstrukcją stalową.
W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych w trakcie głębienia sukcesywnie uruchamia się odwodnienie.
Wykop wykonuje się do rzędnej posadowienia stóp, ław. W przypadku występowania pod powyższymi gruntów nienośnych
wykop pogłębia się do rzędnej spągu tych gruntów, usuwa się je i wykonuje się zasypkę gruntami niespoistymi.
Wszystkie roboty można wykonywać systemem potokowym, co pozwala na rozpoczęcie robót konstrukcyjnych przed
ostatecznym zakończeniem robót zabezpieczających i głębienia wykopu.
Ścianka berlińska powoduje odprężenie gruntu za obudową i z tego powodu nie jest zalecana do wykonywania w
bezpośrednim sąsiedztwie istniejących fundamentów lub instalacji uzbrojenia podziemnego.