Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Witamy na stronie Stump

Zabezpieczenia wykopów

Ścianki Szczelne

Ścianki szczelne to konstrukcje oporowe złożone z podłużnych elementów drewnianych, stalowych, żelbetowych lub PCV zagłębianych w grunt ściśle jeden obok drugiego, tak aby całość stanowiła szczelną płytę obciążoną płytami poziomymi niekiedy również siłami pionowymi. Ścianki szczelne mają za zadanie uniemożliwić przemieszczanie znajdującego się za ścianką gruntu w kierunku poziomym, ponadto uniemożliwiają także przepływ wód otwartych, gruntowych lub powierzchniowych znajdujących się za ścianką oraz zapewniają przejęcie spodziewanego parcia gruntu i wody.

Głównie wykonujemy stalowe ścianki szczelne, zarówno jako konstrukcje tymczasowe jak i stałe. Grodzie stalowe stosujemy we wszelkich rodzajach gruntów.

Stosujemy przeważnie dwa sposoby wprowadzania ścianek w grunt:

  • poprzez użycie wibratorów hydraulicznych
  • poprzez zastosowanie młotów o dużej energii udaru

Wykonujemy ścianki szczelne wspornikowe, rozpierane i kotwione kotwami gruntowymi.

Główne zalety ścianki szczelnej to:

  • łatwość w montażu i demontażu
  • możliwość zastosowania w niemal wszystkich warunkach gruntowych
  • szczelność
  • estetyczność

Ścianki szczelne wykonaliśmy m.in. na budowach: Ośrodek Sporu i Rekreacji przy ul. Ostroroga w Warszawie, Budynek mieszkalny przy ul. Renesansowej w Warszawie, Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku.

Obudowa berlińska

Obudowa berlińska (palościanka) stanowi obudowę głębokich wykopów i ma za zadanie przeniesienie obciążenia w postaci parcia gruntu. Ścianka berlińska, składa się z pali /najczęściej stalowych dwuteowników/ o określonym rozstawie i wypełniającej wolne przestrzenie między palami opinki, najczęściej z bali drewnianych. Opinkę zakłada się za półki pali sukcesywnie w miarę głębienia wykopu, który wykonuje się etapami o miąższości dostosowanej do rodzaju i stanu gruntu.

Obudowa berlińska jest wykonywana w celu zabezpieczenia głębokich wykopów. Jest powszechnie stosowana jako obudowa tymczasowa, choć przy odpowiedniej ochronie antykorozyjnej pali i zastosowaniu opinki betonowej lub stalowej można ją wykonać jako trwałą konstrukcję oporową.

W ostatnich latach coraz częściej wykonuje się obudowy berlińskie „na styk” z nowo projektowaną konstrukcją. Jest to związane z koniecznością wykorzystania do maksimum powierzchni pod garaże podziemne na niewielkich działkach. Obudowa berlińska stanowi wtedy tracony szalunek zewnętrzny ściany podziemia, na który wykładana jest izolacja pionowa. W niektórych przypadkach niemożliwe jest zaprojektowanie rozparcia lub kotwienia nad stropem, po wylaniu którego można podparcie usunąć. Stosuje się wtedy zakotwienie bezoczepowe. W takim przypadku ciągły oczep uniemożliwia wykonanie ściany zewnętrznej, natomiast głowice kotwi rozstawione co 2-3m można zabetonować w konstrukcji lub pozostawić „okienka” pozwalające na ich odcięcie po wykonaniu podziemia.

Obudowa berlińska jest sprawdzonym sposobem zabezpieczenia głębokich wykopów i z tego powodu znajduje coraz szersze zastosowanie. Decydując się na zastosowanie obudowy berlińskiej należy uwzględniać ograniczenia wynikające z uwarunkowań technologicznych. Może być w wielu przypadkach alternatywą dla ścianek szczelnych i szczelinowych przynoszącą wymierne korzyści ekonomiczne.

Zabezpieczenie wykopów obudową berlińską zastosowaliśmy m.in. na budowach: Szybki Tramwaj w Krakowie, Centrum Handlowe Askana w Gorzowie Wielkopolskim, Hotel Anders w Krakowie, zespołu budynków-mieszkalnych Olimpia 2 w Warszawie oraz na budowie przy ul. Rajskiej w Gdańsku.

Palisada z mikropali

Palisady z mikropali mają zastosowanie jako ściany zabezpieczające wykopy w pobliżu obiektów sąsiednich. Dla potrzeb wykonania palisady wymagane jest niewiele miejsca między obiektem wznoszonym a już istniejącym – na ogół wystarcza 30÷60 cm w zależności od parametrów palisady.

Palisada składa się z mikropali (pale o średnicy 15÷35 cm) wierconych w odstępach nie przekraczających 3 średnic. Tworzące się w takim przypadku między mikropalami naturalne przesklepienia pozwalają traktować palisadę jako ściankę ciągłą w pełni zabezpieczającą przed rozluźnieniem gruntu za obudową, co ma istotne znaczenie w przypadku głębienia wykopu w pobliżu fundamentów istniejących obiektów. Podczas głębienia wykopu przy palisadzie nie ma potrzeby zakładania między mikropale opinki, jak to ma miejsce w przypadku obudowy berlińskiej.

W przypadku wykopów o większych głębokościach, palisadę rozpiera się lub kotwi wykonując przy tym żelbetowe lub stalowe oczepy.

Palisadę z mikropali zastosowaliśmy m.in.: przy budowie zespołu budynków mieszkalnych Villa Verona przy ul. Głowackiego w Krakowie, Hotelu Sheraton w Poznaniu, czy przy zabezpieczeniu przepompowni na terenie fabryki Ferraro Polska Sp. z o.o. w Belsku Dużym k/Grójca.