Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Witamy na stronie Stump

Ścianki szczelne

Ścianki szczelne to konstrukcje oporowe złożone z podłużnych elementów drewnianych, stalowych, żelbetowych lub PCV zagłębianych w grunt ściśle jeden obok drugiego, tak aby całość stanowiła szczelną płytę obciążoną płytami poziomymi niekiedy również siłami pionowymi. Ścianki szczelne mają za zadanie uniemożliwić przemieszczanie znajdującego się za ścianką gruntu w kierunku poziomym, ponadto uniemożliwiają także przepływ wód otwartych, gruntowych lub powierzchniowych znajdujących się za ścianką oraz zapewniają przejęcie spodziewanego parcia gruntu i wody.

Głównie wykonujemy stalowe ścianki szczelne, zarówno jako konstrukcje tymczasowe jak i stałe. Grodzie stalowe stosujemy we wszelkich rodzajach gruntów.

Stosujemy przeważnie dwa sposoby wprowadzania ścianek w grunt:

  • poprzez użycie wibratorów hydraulicznych
  • poprzez zastosowanie młotów o dużej energii udaru

Wykonujemy ścianki szczelne wspornikowe, rozpierane i kotwione kotwami gruntowymi.

Główne zalety ścianki szczelnej to:

  • łatwość w montażu i demontażu
  • możliwość zastosowania w niemal wszystkich warunkach gruntowych
  • szczelność
  • estetyczność

Obudowa berlińska (palościanka) stanowi obudowę głębokich wykopów i ma za zadanie przeniesienie obciążenia w postaci parcia gruntu. Ścianka berlińska, składa się z pali /najczęściej stalowych dwuteowników/ o określonym rozstawie i wypełniającej wolne przestrzenie między palami opinki, najczęściej z bali drewnianych. Opinkę zakłada się za półki pali sukcesywnie w miarę głębienia wykopu, który wykonuje się etapami o miąższości dostosowanej do rodzaju i stanu gruntu.

Obudowa berlińska jest wykonywana w celu zabezpieczenia głębokich wykopów. Jest powszechnie stosowana jako obudowa tymczasowa, choć przy odpowiedniej ochronie antykorozyjnej pali i zastosowaniu opinki betonowej lub stalowej można ją wykonać jako trwałą konstrukcję oporową.

W ostatnich latach coraz częściej wykonuje się obudowy berlińskie „na styk” z nowo projektowaną konstrukcją. Jest to związane z koniecznością wykorzystania do maksimum powierzchni pod garaże podziemne na niewielkich działkach. Obudowa berlińska stanowi wtedy tracony szalunek zewnętrzny ściany podziemia, na który wykładana jest izolacja pionowa. W niektórych przypadkach niemożliwe jest zaprojektowanie rozparcia lub kotwienia nad stropem, po wylaniu którego można podparcie usunąć. Stosuje się wtedy zakotwienie bezoczepowe. W takim przypadku ciągły oczep uniemożliwia wykonanie ściany zewnętrznej, natomiast głowice kotwi rozstawione co 2-3m można zabetonować w konstrukcji lub pozostawić „okienka” pozwalające na ich odcięcie po wykonaniu podziemia.

Obudowa berlińska jest sprawdzonym sposobem zabezpieczenia głębokich wykopów i z tego powodu znajduje coraz szersze zastosowanie. Decydując się na zastosowanie obudowy berlińskiej należy uwzględniać ograniczenia wynikające z uwarunkowań technologicznych. Może być w wielu przypadkach alternatywą dla ścianek szczelnych i szczelinowych przynoszącą wymierne korzyści ekonomiczne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ab accusantium alias amet at beatae cum doloribus eius eum eveniet laborum minus non, nulla numquam quaerat quis quod sequi temporibus ullam veniam voluptatibus! Accusamus excepturi exercitationem illo in molestiae reiciendis repellat suscipit tempore temporibus vitae. Animi debitis impedit libero officiis voluptates. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ab accusantium alias amet at beatae cum doloribus eius eum eveniet laborum minus non, nulla numquam quaerat quis quod sequi temporibus ullam veniam voluptatibus! Accusamus excepturi exercitationem illo in molestiae reiciendis repellat suscipit tempore temporibus vitae. Animi debitis impedit libero officiis voluptates.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ab accusantium alias amet at beatae cum doloribus eius eum eveniet laborum minus non, nulla numquam quaerat quis quod sequi temporibus ullam veniam voluptatibus! Accusamus excepturi exercitationem illo in molestiae reiciendis repellat suscipit tempore temporibus vitae. Animi debitis impedit libero officiis voluptates.